Ons onderwijs

Onze waarden 

  • blijvende ontwikkeling als doel
  • leerstof vormt daarbij het middel
  • gemeenschapsvorming, samen op we
  • eerbiedwaardig pedagogisch klimaat
  • ritme en regelmaat
  • inspiratie van de antroposofie

Doel van ons onderwijs
In februari 1975 is de Rudolf Steiner School in Breda opgericht door ouders die op zoek waren naar vernieuwend onderwijs voor hun kinderen. Nu, bijna 50 jaar later, volgen zo’n 220 kinderen vrijeschoolonderwijs op de Rudolf Steiner School.

De uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs werden voor het eerst geformuleerd door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, namelijk als:

  • levend wordende wetenschap
  • levend wordende kunst
  • levend wordende religie

Deze drie vormgevende elementen krijgen binnen ons onderwijs een duidelijke structuur. Het realiseren van deze overkoepelende doelen is gelegen in de houding van de leerkracht die het onderwijs vorm geeft. Zowel de persoonlijke houding van de leerkrachten als de samen- bindende visie en missie van onze school spelen hierbij een rol.

Sociaal pedagogisch klimaat
Binnen onze school hechten wij belang aan een eerbiedwaardig pedagogisch klimaat en de sociale opvoeding. Een goede sociale cohesie binnen de klas speelt hierin een belangrijke rol. De leerkrachten besteden bewust aandacht aan het so- ciaal pedagogisch klimaat in de klassen. Dit gebeurt dagelijks in het vrijeschoolonderwijs door het vertellen van verhalen, kunstzinnige activiteiten en door spel en beweging. Daarbij worden oefeningen ingezet om de sociale structuur van een klas te verstevigen.Om een gezamenlijk kader te krijgen, starten wij in het schooljaar 2022-2023 met het hanteren van de uitgangspunten van de Regenboog.

Meer info

icon pdf txt Bekijk de Schoolgids in 'PDF' formaat.