Sterke binding met natuur en seizoenen

Sterke binding met natuur en seizoenen
Het ritme van het jaar volgen we door het vieren van de jaarfeesten.
De jaarfeesten die gevierd worden, hebben een nauwe band met de wisselingen in de natuur en hebben vaak een Oud Christelijk aspect. 
Kinderen maken van nature geen onderscheid tussen culturen. Wij omarmen de diversiteit in de culturele achtergrond van onze kinderen en teamleden, dat bijdraagt aan het beleven en vieren van andere jaarfeesten, vanuit andere culturen.De wereld zoals wij die beleven en de jaarfeesten die daarbij gevierd worden, roepen bij de kinderen gevoelens op van verwondering, bewondering en respect. 
De jaarfeesten zijn belangrijk voor onze school als sociale gemeenschap. Het samen toeleven naar en het vieren van een jaarfeest geeft verbinding. Bij de voorbereiding, uitvoering en viering worden ouders vaak betrokken.