Weer een nieuwe schooldag!

De Rudolf Steiner School kent vaste schooltijden in een continu-rooster en is dagelijks vanaf 8.15 uur geopend.
Ouders kunnen om 8.25 uur de kleuters naar het kleuterplein brengen. De kinderen van klas 1 t/m 6 wachten buiten; zij worden door de leerkracht opgehaald. Tot deze tijd is er voor de kinderen buiten een pleinwacht aanwezig die toeziet op de kinderen.

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur voor alle klassen.

Verder is er een zaterdagochtend ingeroosterd, bestemd voor klassenpresentaties.